THÔNG TIN DỰ ÁN

  • Chủ đầu tư: Công ty Pou-chen Việt Nam
  • Địa điểm: KCN Tân Hương, Tiền Giang 
  • Diện tích lắp dựng : 13.300m2
  • Phương pháp lắp dựng: Sử dụng kết cấu thép tiền chế
  • Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất giày

Công ty Pou-Chen Việt Nam là công ty sản xuất giày có vốn đầu tư 100% Đài Loan ,với nhiều chi nhánh trên khắp đất nước, Pou-Chen tạo ra những sản phẩm chất lượng mà người tiêu dùng hay khách hàng điều đánh giá cao, Với sự nổ lục và đội ngũ công nhân viên hệ thống sản xuất của công ty đã phát triển rất mạnh. Nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng tăng, công ty đã xây dựng thêm nhà máy sản xuất tại Tiền Giang.

Với hệ thống của kết cấu thép tiền chế mà những hạng mục trong dự án được ảnh hưởng bởi đường lối thiết kế và kiến trúc mới lạ, giống các công trình nhà máy ở các nước phát triển, tính chuyên nghiệp cũng được tăng lên đáng kể.

Dự án không chỉ là địa điểm sản xuất mới của công ty mà nó đã vượt ra ngoài khuôn khổ đó, tạo sự phát triển cho cả vùng và việc làm cho hàng nghìn công nhân tại đây, ý nghĩa về xã hội là vô cùng to lớn.